Archiwum/Archive [Ewa Domanska]
   
1. Poznanskie Seminaria Interdyscyplinarne/Poznan Interdisciplinary Seminars
2. "The uses of history" (panel discussion: Hayden White, Hans Ulrich Gumbrecht, Jerzy Topolski, Tadeusz Slawek) - Department of History, AMU - 7-8.12.1998
3. International conference: "Time, Space and the Evidence of Experience. Interdisciplinary Approaches to the Past" - 10.03.2000.
4. Edoardo Tortarolo - "Changing forms of censorship in early modern Western Europe" -guest seminars in the Department of History, AMU - 29.11-3.12.2004
5. Frank Ankersmit's book promotion in Bookarest and lecture at the Department of History, AMU - 2-3.03.2005  
6. Hayden White's lecture "The History-Memory Problem" - Department of History, AMU - 11.10.2005
7. Ian Hodder's lecture "Arachaeology, Anthropology, History" - Department of History, AMU - 14.12.2005

8. Ranjan Ghosh - "Hinduization, Representation and Discourse: Indian History in Perspective" - guest seminars in the Department of History, AMU, -27.02-3.03.2006

9. Piotr Filipkowski - "Oral history: miedzy badaniem przeszlosci a badaniem pamieci" - seminaria goscionne w IH UAM - 20-22.11.2006
10. Hayden White's lecture "Exile as Abjection: a Theme of Modernity", Department of History, AMU 23.11.2006
11. Zaglada: Wspolczesne sposoby rozumienia i przedstawiania, 1-2 marca 2007, Instytut Filologiii Polskiej i Instytut Historii UAM
12. Zbigniew Libera - "Jak zrozumieć, że sztuka jest myśleniem?" - seminaria gościnne w IH UAM - 22-26.10.2007
13. Neepa Acharya - "Reconstituting Banality: Ritual Sacrifice and Collective Identity" - guest seminar - Department of History, AMU 10.01.2008
14. Debra M. Castillo on Chicano Studies - guest seminar - Department of History, AMU 15.01.2008
15. French Theory w Polsce - interdyscyplinarna konferencja - Instytut Historii i Instytut Filologii Romanskiej UAM - 16-17 pazdziernik 2008
16. Jacek Leociak - Fotografia i doświadczenia graniczne - seminaria gościnne w IH UAM - 17-19 listopada 2008
17. Raoul Eshelman - "Performatism and the End of Postmodernism" - wykład gościonny w IH UAM - 15 stycznia 2009
18. Andrzej Paczkowski - "Historyk dziejow najnowszych wśród źródeł" - seminarium gościnne w IH UAM - 22 stycznia 2009
19. Materializacja przeszłości - IH UAM - 19-20 luty 2009
20. Dipesh Chakrabarty - "From Subaltern Studies to Provincializing Europe" - wykład gościnny - 5 luty 2009
21. Theory of Assemblage (Theoretical Archaeology Group) - 1-3 May 2009 - Stanford Archaeology Center
22. Maciej Rynarzewski - Historia lokalna jako historia ratownicza - seminarium goscinne IH UAM - 10 grudnia 2009
23. Hayden White - "Practical Past: Historiography, Literature, and Ethics" - wykład gościnny - 18 luty 2010
24. The Rights of the Dead - round table - 21st Congress of Historical Sciences - 22-28 August 2010 - Amsterdam
25. Teoretyczne problemy wiedzy historycznej - interdyscyplinarna konferencja - Otwock, 23-24 września 2010
26. Michael Onyebuchi Eze - guest lectures on Postcolonial Africa - Department of Anthropology and Department of History AMU, October 25-26, 2010
27. Q. Edward Wang - "A New Grand Narrative? --The Case of Global History" - guest lecture, October 25, 2011
28. Alicja Kusiak-Brownstein - "Stan, płeć a formowanie się narodu w malarstwie Jana Matejki"-guest lecture and seminar, January 2 and 7, 2012
29. Aleksandra Jasińska-Kania - "Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim" - seminarium mistrzowskie, 16 październik 2012
30. Marcin Kula - "Historia wychodzi na ulice... w stroju z kamienia" - seminarium mistrzwskie, 23 października 2012
31. Amir Weiner - "The KGB and Soviet Society" - guest lecture, November 15, 2012
32. Joanna Zylinska - "Facebook to my? Etyka mediacji w kontekście posthumanistycznym" - wykład gościnny, 20 listopad 2012
33. Ryszard Nycz - "Tekst jako laboratorium" - seminarium mistrzowskie, 22 stycznia 2013
34. Hayden White - "Sincerity, Authenticity and Truth" - master seminar, March 7, 2013
35. Violence and the Sacred in a Postsecular Age - international conference - Poznan, March 8, 2013
36. Bjørnar Olsen - "In Defense of Things Soiled and Broken" - guest lecture, October 29, 2013.
37. Jan Kieniewicz - "Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości" - wykład mistrzowski, 19 listopada 2013
38. Andrzej Paczkowski - "Akta Bezpieki – czym są, do czego (dziś) służą" - seminarium mistrzowskie, 3 grudnia 2013
39. Jan Sowa - Fantomowe cialo krola - seminarium, 6 luty 2014
40. Formy wyobraźni fantazmatycznej w badaniach przeszłości - konferencja, 30 maja 2014
41. Historia w kontekscie posthumanistyki - XIX Powszechny Zjazd Historykow w Szczecinie - 17 wrzesnia 2014
42. Memorials in the Age of the Anthropocene - international conference - October 16-17, 2014
43. Paulla Ebron, "The Dialogue among Anthropologists and Historians on Philosophies of Histories” - master seminar - October 23, 2014
44. Małgorzata Fidelis, "Wielka destabilizacja? Kultura młodzieżowa i światowe lata sześćdziesiąte w Polsce" - wyklad mistrzowski - 10 grudnia 2014
45. Contemporary Art and the Future of History, Round Table 14, XXII Congress of Historical Sciences, 23-29 August, 2015, Jinan, China
46. Naturalizing the Humanities. A View from the Analytical Philosophy of History - workshop - October 13, 2015 / Paul Roth - guest lecture
47. Dziedzictwo niekonwencjonalne - Brama Poznania - 14-16 październik 2016
48. Jacek Wijaczka, "Polska – państwo bez stosów? Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku"- wyklad mistrzowski - 8 listopad 2016
49. Krzysztof Szwagrzyk - "Poszukiwania ofiar systemu komunistycznego lat 1944-1956" - wyklad mistrzowski - 17 stycznia 2017
50. Andrzej Leder - "Rewolucja w Polsce. Czym cechują się procesy rewolucyjne?" - wykład gościnny - 18 stycznia 2017
51. Dariusz Kolodziejczyk, " Wspaniałe stulecie. Imperium Osmańskie w czasach Sulejmana Wspaniałego" - wykład mistrzowski - 24 stycznia 2017
52. Nowe perspektywy, teorie i metody w badaniach holokaustu i ludobójstw - seminarium - 6 październik 2017, Poznań
53. Kalle Pihlainen, "Why we still need narrative theory of history" - guest seminar - January 11, 2018 - Poznan
54. Andrzej Paczkowski, "Gomułka na 'spytkach' w Moskwie. Czytanie dokumentu" - seminarium mistrzowski - 16 października 2018, Poznań
55. Jarosław Syrnyk, "Relacje polsko-ukraińskie w XX wieku, polityka historyczna i warsztat badawczy historyka" - seminarium mistrzowski - 4 grudnia 2018, Poznań
56. Malgorzata Wosińska "Martwe ciało, jako podmiot sprawczy. Zarządzanie śmiercią w post-ludobójczej Rwandzie" - seminarium gościnne - 22 stycznia 2019, Poznań
57. Amir Weiner, "The KGB: An Autobiography" - guest seminar - 18 luty 2019, Poznań
57. Hayden White: perspektywa polska - ogólnopolska konferencja - Instytut Historii UAM - 1-2 marca 2019
58. Héctor Hoyos, El cadáver Bolano - seminarium gościnne - Instytut Filologii Romańskiej UAM - 4 marca 2019
59. Patxi Pérez Ramallo, Reading between the bones - seminarium gościnne - 12 marca 2019
 
 
Uzyteczne linki / 201