Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
piątek-sobota, 1-2 marca 2019 roku
Pałac Działyńskich, Stary Rynek

Misja konferencji

Pierwsze ślady zainteresowania teorią Haydena White’a i narratywizmem w Polsce pojawiły się niemal równocześnie w połowie lat 80tych zarówno ze strony literaturoznawców, jak i teoretyków historii. W latach 90tych zainteresowanie te stawało się coraz bardziej widoczne, by w późniejszych latach zaowocować licznymi przekładami prac White’a oraz artykułami omawiającymi jego idee. Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna: „Hayden White w polskiej humanistyce” ma na celu określenie recepcji prac amerykańskiego badacza w polskiej humanistyce, wskazania zagadnień, które są najbardziej obecne w refleksji rodzimych badaczy, a także tych, które wywoływały i  nadal wywołują największe kontrowersje. Zadaniem spotkania byłoby także określenie miejsca koncepcji White’a w humanistyce amerykańskiej, francuskiej i niemieckiej tak, jak ją widzą polscy badacze. Przez analogię do „efektu Foucault”, stawiamy ponadto pytanie, czy istnieje zjawisko „efektu White’a”, tzn. specyficznego naznaczenia myślenia humanistów sceptycyzmem co do statusu naukowego historii, ideą „poetyki pisarstwa historycznego” i ścisłego związku historiografii z literaturą oraz promowaniem „przeszłości praktycznej”, która – zdaniem White’a, bardziej odpowiada potrzebom społecznym i jednostkowym niż tworzona przez akademickich historyków „przeszłość historyczna”. Zajmiemy się także kwestią znaczenia idei White’a dla zachodzących obecnie w humanistyce zmian. Zastanowić się także chcemy nad kwestią kontynuowania dziedzictwa myśli amerykańskiego historyka.

 

W konferencji udział z referatem potwierdzili:

Maciej Bugajewski (Instytut Historii UAM)
Przemysław Czapliński (Wydział Filologii Polskiej i Klaycznej UAM)
Jerzy Kałążny (Instytut Filologii Germańskiej UAM)
Danuta Minta-Tworzowska (Instytut Archeologii UAM)
Jakub Muchowski (Instytut Historii UJ)
Jan Pomorski (Instytut Historii UMCS)
Marek Wilczyński (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW)
Tomasz Wiśniewski (Instytut Historii UAM)

Wykład gościnny (w języku angielskim) wygłosi: Jörn Rüsen

 

Organizatorzy:

Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk (Instytut Historii UAM)

Konferencja sponsorowana ze środków Instytutu Historii UAM.
Jörn Rüsen's keynote was made possible by Ulrich Timme Kragh (Visiting Professor, Wydział Neofilologii UAM) and the European Research Council, Project NAMO.

 

Bibiografia prac Haydena White'a opublikowanych po polsku (zestawiła Ewa Domańska, 2018)

 

Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk. Kraków: Universitas, 2019.