Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
piątek-sobota, 1-2 marca 2019 roku
Pałac Działyńskich, Stary Rynek

Program

Piątek, 1 marca

12:30-14:00 - obiad

14:00-14:15 Przywitanie dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN - Tomasz Jasiński
oraz Ewa Domańska, Edward Skibiński i Paweł Stróżyk
14:15-14:45 Jan Pomorski, Hayden White a polska metodologia historii i teoria historiografii
14:45-15:15 Jerzy Kałążny, Hayden White – perspektywa niemiecka
15:15-15:45 Maciej Bugajewski, Paula Ricoeura krytyczna lektura Haydena White'a

15:45–16:00 kawa

16:00-17:00 dyskusja

17:30-19:00 Jörn Rüsen, A Turning Point in Theory of History: The Place of Hayden White in the History of Metahistory

19:30 kolacja

 

Sobota, 2 marca

9:30-10:00 Jakub Muchowski, Hayden White i autonomia historii
10:00-10:30 Tomasz Wiśniewski, Postsekularna lektura Haydena White'a

10:30-10:45 kawa

10:45-11:15 Edward Skibiński, Hayden White w mediewistyce
11:15-11:45 Danuta Minta-Tworzowska, Między narracją historyczną a narracją archeologiczną: od Haydena White’a do archeologii

11:45-12:45 dyskusja

12:45-13:15 kawa, przekąski

13.15-13:45 Marek Wilczyński, Hayden White jako literaturoznawca
13:45-14:15 Przemysław Czapliński, Dlaczego Hayden White nie stał się patronem nowej historii literatury (polskiej)?

14:15-15:00 dyskusja i podsumowanie konferencji

15:00 obiad