Home

Ewa Domanska / zajecia / rok akademicki 2019-2020

  1. Wprowadzenie do historii

  2. Mikrohistoria i historia lokalna: teoria i prakty
  3. Ecocides and Genocides (AMU-PIE)

  4. Seminarium magisterskie i licencjackie

    ::

    Komunikaty

    Ewa Domanska /dyzur: poniedzialek, 15:00-16:00, p. 3.123 (po uprzednim umowieniu sie na spotkanie - kontakt)

Uzyteczne linki

Igor Kraszewski, Elektroniczny savoir-vivre

Mailowanie na studiach. Wywiad z prof. Janem Miodkiem (video, 8 min.)::

Akademicki savoir-vivre : ::

Online History Workbook : :: Igor Kras::

Introduction to deep / critical reading :: :

Dobre obyczaje w nauce [Komisja Etyki PAN] ::

inne linki ::