PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Małgorzata Fidelis (Department of History, University of Illinois at Chicago) - 10 grudnia 2014 (środa) o godz. 17.30 wygłosi mistrzowski wykład gościnny pod tytułem: "Wielka destabilizacja? Kultura młodzieżowa i światowe lata sześćdziesiąte w Polsce". Wykład odbędzie się w Instytucie Historii UAM, sala 118, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań.

Wykład współorganizowany przez Instytut Historii UAM, program Mistrz (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), projekt "Historia ratownicza" (Ewa Domańska) oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu.

Organizacja: Ewa Domanska, IH UAM, email: ewa.domanska@amu.edu.pl


Wielka destabilizacja?
Kultura młodzieżowa i światowe lata sześćdziesiąte w Polsce

 

Małgorzata Fidelis

profesor na wydziale historycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago. Zajmuje się społeczno-kulturową historią Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet i płci kulturowej, konsumpcji, kultury popularnej i młodzieżowej. Autorka książki Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland (Cambridge University Press, 2010; polskie wydanie przewidziane na 2016). Obecnie pracuje nad książką o roboczym tytule The Sixties Behind the Iron Curtain: Youth Cultures and the Search for Freedom in Poland in the Global Sixties, 1954-1974. Bibliografia prac.

Najnowsze publikacje:

"The Other Marxists: Making Sense of International Student Revolts in Poland in the Global Sixties," Fear and Fascination: War, Enemies, and the Other in the Soviet Bloc through the 1950s, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 62 (2013).

“Red State, Golden Youth: The Student Culture and Political Protest in Poland in the 1960s,” in Between the Avant Garde and the Everyday: Subversive Politics in Europe, 1958-2008, edited by Timothy Brown and Lorena Anton (Oxford and New York: Berghahn Books, 2011).

Młode robotnice w mieście: percepcja kobiecej seksualności w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku”, w: Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Warszawa: DiG, 2004: 453-475.

"Kobiety i komunizm". Znak

Polska Ludowa i porządek płci”. Z historyczką dr Małgorzatą Fidelis rozmawia Piotr Szumlewicz.


©ed | 2014

Małgorzata Fidelis