PoznanUAMArchiwum

Profesor Andrzej Paczkowski, 16 października 2018 (wtorek) o godz. 16.oo-17:3o, sala 1.63 ("dziekańska"), poprowadzi seminarium mistrzowskie pod tytułem: "Gomułka na 'spytkach' w Moskwie. Czytanie dokumentu". Seminarium odbędzie się w Instytucie Historii UAM, ul. Umultowska 89d (kampus Morasko), 61-809 Poznań.


Gomułka na "spytkach" w Moskwie.
Czytanie dokumentu

Abstrakt:


Źródło:

Uczestnicy proszeni są o przeczytanie tekstu:

Stenogram wystąpienia Władysława Gomułki o sytuacji w Polsce przedstawiony na spotkaniu KC WKP(b) w Moskwie (Dokument nr 45 z 10 maja 1945 roku), w: Polska-ZSRR: struktury podległości. Dokumenty WKP(B) 1944-1949. Warszawa: ISP PAN, 1995, ss. 109-125.

Literatura:

Andrzej Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia: stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002, ss. 55-123.

Andrzej L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011, ss. 18-94.

Andrzej Werblan, Władysław Gomułka, Sekretarz Generalny PPR, Warszawa 1988, ss. 212-261.

Jako uzupełnienie dokumentu warto przejrzeć zapiski Gomułki z rozmów ze Stalinem w: Ryszard Strzelecki-Gomułka, Eleonora Salwa Syzdek, Między realizmem a utopią. Władysław Gomułka we wspomnieniach syna, Warszawa 2003, ss. 123-147.

 Andrzej Paczkowski, Historyk dziejów najnowszych wśród źródeł, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Kraków 2014. ss 89-98.

 

Andrzej Paczkowski (ur. 1938), profesor, zajmuje się historią Polski XX wieku. Autor kilkunastu monografii m.in. Prasa polska 1918-1939, Pół wieku dziejów Polski (1939-1989), Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981–22 VII 1983, Revolution and counterrevolution in Poland 1980-1989. Wydawca licznych dokumentów głównie z historii politycznej okresu powojennego. Stypendysta m.in. Woodrow Wilson Center (Waszyngton) i Institut fuer Wissenschaften vom Menschen (Wiedeń). Laureat Nagrody Fundacji Nauki Polskiej. Członek Kolegium IPN (1999-2016). Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN.


Organizacja:
Ewa Domańska, email: ewa.domanska@amu.edu.pl
Katarzyna Balbuza, email: balbuza@amu.edu.pl


©ed | 2018