PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) - 3 grudnia 2013 roku (wtorek) o godz. 17.3o poprowadzi seminarium mistrzowskie pod tytułem: "Akta Bezpieki – czym są, do czego (dziś) służą". Spotkanie odbędzie się w Instytucie Historii UAM, sala 118, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań.

Organizator: Katarzyna Florczyk (email: kasia_19@wp.pl)

Seminarium organizowane w ramach programu Mistrz (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Projekt "Historia ratownicza" (Ewa Domańska)


Akta Bezpieki – czym są, do czego (dziś) służą

Abstrakt:


Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski (ur. 1938), historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych w Warszawie. Główne zainteresowania badawcze: historia prasy, historia polityczna PRL (w szczególności aparat władzy) oraz rola przeszłości w Polsce po 1989 r. Autor kilkunastu monografii (m.in. „Prasa polska 1918-1939”, „Pół wieku dziejów Polski, 1939-1989”, „Wojna polsko-jaruzelska”), kilkunastu edycji źródłowych, kilkuset artykułów i referatów. Wyróżniony m.in. nagrodami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz „Klio” (dwukrotnie). Członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

©ed | 2013

Andrzej Paczkowski