PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Profesor Dariusz Kołodziejczyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk), we wtorek, 24 stycznia 2017 roku o godz. 15.oo, sala 1.63 ("dziekańska"), wygłosi wykład mistrzowski pod tytułem: "Wspaniałe stulecie. Imperium Osmańskie w czasach Sulejmana Wspaniałego". Wykład odbędzie się w Instytucie Historii UAM, ul. Umultowska 89d (kampus Morasko), 61-809 Poznań.


Wspaniałe stulecie.
Imperium Osmańskie w czasach Sulejmana Wspaniałego

Abstrakt:


Literatura:

Dariusz Kołodziejczyk

profesor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, badacz epoki nowożytnej, zwłaszcza dziejów Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, także historii imperiów i pograniczy w ujęciu porównawczym. Wiceprezydent CIEPO (Comité International d'Études Pre-ottomanes et Ottomanes), członek honorowy Tureckiego Towarzystwa Historycznego. Publikował i wykładał w Polsce i za granicą m.in. we Francji, USA i Japonii. Autor m.in. książek: Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672–1699 (Warszawa 1994), Turcja (Warszawa 2011), Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego (Warszawa 2013).


Organizacja:
Ewa Domańska, email: ewa.domanska@amu.edu.pl
Katarzyna Balbuza, email: balbuza@amu.edu.pl


©ed | 2016