>
PoznanUAMArchiwum

Profesor Jarosław Syrnyk, 4 grudnia 2018 (wtorek) o godz. 17.30, sala 3.133, poprowadzi seminarium mistrzowskie pod tytułem: "Relacje polsko-ukraińskie w XX wieku, polityka historyczna i warsztat badawczy historyka". Seminarium odbędzie się w Instytucie Historii UAM, ul. Umultowska 89d (kampus Morasko), 61-809 Poznań.


Relacje polsko-ukraińskie w XX wieku,
polityka historyczna i warsztat badawczy historyka

Abstrakt:


Literatura:

Uczestnicy proszeni są o przeczytanie następujących tekstów:

Jarosław Syrnyk, Trochę więcej niż wstęp ..., w tegoż, Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947), Libra, Rzeszów 2018: 7-34.

Jarosław Syrnyk, Kwestia wołyńska w perspektywie historycznej, politycznej i perspektywie pamięci. „Dzieje Najnowsze”, Rocznik L, vol. 50, nr 2, 2018: 71-86.


Jarosław Syrnyk - dr hab. prof. nadzw. UWr, historyk, pracuje w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz we wrocławskim Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN. Autor i redaktor wielu monografii autorskich i zbiorowych, wśród których ostatnio ukazały się: W stronę antropologii „bezpieki". Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej (red. Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek), Wrocław 2014, Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989, Wrocław-Warszawa 2015, Antropologia donosu (z Robertem Klementowskim), Warszawa 2017 oraz Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947), Rzeszów 2018, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych, które ukazały się m.in. w „Dziejach Najnowszych”, „Politeji”, „Historyce”, „Sobótce”, „Pamięci i Sprawiedliwości”.


Organizacja:
Ewa Domańska, email: ewa.domanska@amu.edu.pl


©ed | 2018