PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Marcin Kula (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski) - 23 października 2012 (wtorek) o godz. 13.oo poprowadzi seminarium pod tytułem: "Historia wychodzi na ulice... w stroju z kamienia". Spotkanie odbędzie się w Collegium Historicum, sala 220, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań.

Organizator: Katarzyna Florczyk. Zapisy na seminarium >>> email: kasia_19@wp.pl

Seminarium organizowane w ramach programu Mistrz (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Projekt "Historia ratownicza" (Ewa Domanska)


Historia wychodzi na ulice... w stroju z kamienia

Abstrakt:

Literatura:

Uczestnicy seminarium proszeni są o przeczytanie następujących tekstów (wydruki dostępne także w czytelni biblioteki Instytutu Historii, Collegium Historicum, parter).


Marcin Kula

Marcin Kula, historyk, z wykształcenia także socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Urodzony w 1943 r., wykształcenie uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim (mgr historii 1965, socjologii 1967), doktorat w Instytucie Historii PAN (1968), habilitację tamże (1976). Publikował o dziejach Ameryki Łacińskiej, o Polonii, o problematyce żydowskiej, o najnowszej historii Polski, o ruchach społecznych i funkcjonowaniu historii w społeczeństwie. Stara się promować socjologię historyczną jako dziedzinę refleksji. Wypromował 9 licencjatów, 128 magistrów, 20 doktorów i jednego doktora honoris causa. Ostatnio opublikował: Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy (WUW 2010); Najpierw trzeba się urodzić (WUW 2010); Ostatecznie trzeba umrzeć (WUW 2011). Pod jego redakcją ostatnio ukazały się prace zbiorowe: Kłopoty z seksem w PRL (WUW, IPN, 2011); Było, nie minęło (SEDNO 2011).


©ed | 2012