Zagłada

Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania

Poznań, 1-2 marca 2007

Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

reportaż z konferencji

"Trudna lekcja historii". Świat po Holokauście w oczach naukowcow i artystow (video). Fragment programu z cyklu "Z życia uniwersytetu", wyemitowany 11.04.2007 przez telewizje WTK (zawiera fragmenty wywiadów z Zygmuntem Baumanem, Joanną Tokarską-Bakir i Zbigniewem Liberą)

Interdyscyplinarna konferencja

W dniach 1-2 marca 2007 odbyła się w Poznaniu interdyscyplinarna konferencja „Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania”. Celem konferencji jest prezentacja najważniejszych spornych kwestii związanych z Zagładą. Interesuje nas rozmowa o szansach przekroczenia kilku martwych punktów - klasycznych już dziś toposów refleksji o Zagładzie (np. "Zagłada jako nieprzedstawialne" versus "banalność zła"; "Zagłada jako przedmiot upamiętnienia" - "aktualność Zagłady"; "Wyjątkowość Zagłady - uniwersalność Zagłady").

W centrum uwagi powinny także znaleźć się zakryte strony interpretacji, czyli skutki stosowanych słowników. W przypadku jednych ujęć konsekwencją jest uczynienie z Holokaustu "cudzego problemu", to znaczy usytuowanie Zagłady w bezpiecznym oddaleniu od sporów i spraw dzisiejszych. Konsekwencją innych bywa przekształcenie Zagłady w "grozę do wynajęcia", co prowadzi do instrumentalizowania Holokaustu, wykorzystywania jego znaczeń do wygrywania dzisiejszych sporów politycznych. Istotne również wydają nam się kwestie etyczne - od największych, dotyczących teologii po Auschwitz i możliwości ukonstytuowania sacrum, aż po dylematy etyki praktycznej, związane ze stosowanym przez społeczeństwa powojenne odciążaniem historii własnej i dociążaniem cudzej. Intencją organizatorów jest stworzenie pola do dyskusji nad Zagładą jako jednym z języków i problemów komunikacji współczesnego społeczeństwa.

zagadnienia

1. Zagłada jako problem w budowaniu stosunków między Polakami, Żydami i Niemcami;
2. Zagłada i języki aktualnej polityki;
3. Poetyka i topika dyskursów o Zagładzie;
4. Sposoby przedstawiania Zagłady, kwestia stosowności i niestosowności (Libera, Benigni, Spiegelman).

uczestnicy

Zygmunt Bauman
Janina Bauman
Sławomir Buryła
Przemyslaw Czapliński
Ewa Domańska
Piotr Forecki
Bogumila Kaniewska
Amelia Korzeniewska
Tadeusz Kotłowski
Dorota Krawczyńska
Marcin Kula
Jacek Leociak
Zbigniew Libera
Dariusz Libionka
Tomasz Łysak
Tomasz Majewski
Piotr Piotrowski
Joanna Tokarska-Bakir
Feliks Tych
Anna Zeidler-Janiszewska
Anna Ziębińska-Witek

organizatorzy/kontakt

Przemysław Czapliński
Ewa Domańska
Bartłomiej Krupa

 

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Poznania
Rektor Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza

Patronaty Medialne