Zagłada

Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania

Poznań, 1-2 marca 2007

Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program konferencji
Czwartek, 1 marca

Collegium Historicum, ul. św. Marcin 78 (s. 331)

9.oo-9.3o otwarcie konferencji

9.3o-10.oo

Zygmunt Bauman
Świat po Holokauście

spotkanie z prof. Baumanem w sali PTPN, pt. Czy mamy za dużo wolności? 27 lutego (wtorek), godz. 18.oo

10.oo-10.3o

Anna Zeidler-Janiszewska
Zagłada i nowy początek filozofii

10.3o-11.oo

Marcin Kula
Nad czym chciałbym zastanowić sie w wykładzie o Holokauście?

11.oo-11.3o - dyskusja

11.3o-12.oo – przerwa na kawę

12.oo-12.3o

Janina Bauman
Pamięć o Holokauście - źródła

12.3o-13.oo

Tomasz Majewski
Pamięć, ironia, polityka historyczna: wokół "Smutku i litości" i "Hotelu Terminus" Marcela Ophülsa

13.oo-13.3o

Jacek Leociak
Okaleczone obrazy. Uszkodzone fotografie z Zagłady jako wyzwanie interpretacyjne


13.3o-14.oo - dyskusja

14.oo-15.oo – obiad (Coll. Historicum, ul. św. Marcin 78)

15.3o-19.oo dyskusja panelowa

Ewa Domańska
Wprowadzenie: Podejście performatywne w badaniach nad Holocaustem

Joanna Tokarska-Bakir
Świadomość Zagłady: narracja lokalna

Anna Ziębińska-Witek
Problemy reprezentacji Holokaustu

Amelia Korzeniewska
Co mogą obrazy, kiedy braknie słów. Rola mediów w przedstawieniach Holocaustu

Zbigniew Libera
Analiza reprezentacji historycznej obozów koncentracyjnych w pracy "Lego. Obóz koncentracyjny" z 1996 roku.

Piotr Piotrowski
Artysta w Auschwitz. O (nie)banalności sztuki

2o.oo - kolacja - restauracja Cymes, ul. Woźna 2/3

 

Piątek, 2 marca

Collegium Maius, ul. Fredry 10 (Sala Śniadeckich)

9.oo-9.3o

Tadeusz Kotłowski
Holokaust - geneza, przebieg, skutki

9.3o-10.oo

Feliks Tych
Obecność Zagłady w potocznej świadomości historycznej w Polsce. Uwagi i postulaty

10.oo-1o.3o

Dariusz Libionka
Dekonstrukcja dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego

10.3o-11.oo

Piotr Forecki
Elity symboliczne w Polsce wobec kłamstwa oświęcimskiego

11.oo-11.3o – dyskusja

11.3o-12.oo – przerwa na kawę

12.oo-12.3o

Przemysław Czapliński
Nasza Zagłada. Holokaust w prozie najnowszej

12.3o-13.oo

Dorota Krawczyńska
Kategorie negatywne w myśleniu o Zagładzie

13.oo-13.3o

Sławomir Buryła
Donosy na Żydow jako temat powojennej prozy

13.3o-14.oo – dyskusja

14.oo-15.oo – obiad (Coll. Historicum, ul. św. Marcin 78)

15.3o-16.oo

Bogumiła Kaniewska
Dorastanie i doświadczenie. Kształty opowieści inicjacyjnych

16.oo-16.3o

Tomasz Łysak
Meandry ujawniania – późne odkrycie tożsamości w "Rodzinnej historii lęku" Agaty Tuszyńskiej

16.3o-17.oo - dyskusja

 

organizatorzy/kontakt

Przemysław Czapliński
Ewa Domańska
Bartłomiej Krupa

 

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Poznania
Rektor Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza

Patronaty Medialne