Historia w kontekście posthumanistyki

 

 

 

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie
środa, 17.09.2014, godz. 9:oo-13:oo, Centrum Zjazdowe, ul. Krakowska 71-79, s. 102.

Misja sesji

Dyskusje prowadzone w ramach tendencji nadających ton dzisiejszym badaniom humanistycznym (m.in. posthumanizm, ekologizm, postkolonializm, postsekularyzm), podważają nie tyle (jak to było w przypadku postmodernizmu) tradycyjne epistemologie historii, ile fundamenty istnienia samej dyscypliny: eurocentryzm, antropocentryzm oraz naukę jako uprzywilejowany sposób tworzenia i organizacji wiedzy. W humanistyce światowej od końca lat dziewięćdziesiątych zachodzi kolejna (po zwrocie lingwistycznym; w historii - narratywistycznym) zasadnicza zmiana, która związana jest ze wzrostem znaczenia dla tych badań multidyscyplinarnych studiów nad roślinami, zwierzętami i rzeczami, a także biologii, neuronauk oraz kognitywistyki. Historycy w sposób bardziej otwarty niż w okresie postmodernizmu reagują na te wyzwania i włączają się w tworzenie wiedzy o przeszłości inspirując się ideami płynącymi z nurtów, których nazwy sygnalizujące wyłanianie się nowego paradygmatu, często zaczynają się od przedrostków: bio-, eko-, geo-, neuro-, zoo-. Sesja zatytułowana „Historia w kontekście posthumanistyki” ma na celu określenie specyfiki subdyscyplin badań historycznych (historia dźwiękowa, historia ekologiczna/środowiskowa, neuromuzeologia, historia wielogatunkowa), które prężnie rozwijają się pod wpływem inspiracji płynących z szeroko rozumianych ujęć posthumanistycznych (nie- czy postantropocentrycznych) oraz przedyskutowanie kwestii, co to znaczy badać historię na sposób posthumanistyczny?

Organizator:dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM
Instytut Historii UAM
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
email: ewa.domanska@amu.edu.pl

Publikacja

Historia w kontekście posthumanistyki, sekcja tematyczna pisma "Historyka. Studia Metodologiczne", vol. 45, 2015 (artykuły dostępne online)

Zjazd Historykow w Szczecinie