French Theory w Polsce

16-17 października 2008 roku
Poznań

O konferencji

W dniach 16-17 października (czwartek-piątek) 2008 roku Instytut Filologii Romańskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zapraszają na interdyscyplinarną konferencję „French Theory w Polsce”.

Organizatorzy

Mirosław Loba
Instytut Filologii Romańskiej UAM
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
email: amloba@amu.edu.pl

Ewa Domańska
Instytut Historii UAM
ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań
email: ewa@amu.edu.pl

French Theory - tak właśnie Amerykanie nazwali przeszczep francuskiej filozofii Jacquesa Derridy, Gillesa Deleuze'a, myśli Michela Foucault, psychoanalizy Jacquesa Lacana i teorii Julii Kristevej do amerykańskich campusów. Tam bowiem w dwóch ostatnich dekadach XX wieku myśliciele ci zyskali większą sławę niż we własnym kraju. Mimo że najważniejsi protagoniści francuskiego pokolenia 1968 nie byli w Polsce nieznani; mimo że polski strukturalizm i semiotyka inspirowały się pracami Rolanda Barthesa, Claude'a Lévi-Straussa i Algirdasa Juliena Greimasa; mimo że pojawiły się pewne próby przybliżenia francuskiej myśli postrukturalistycznej w latach osiemdziesiątych (Foucault), z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że ówczesna recepcja francuskiego stylu myślenia była selektywna, fragmentaryczna, a może nawet zniekształcona.

Otwarcie granic w 1989 roku ułatwiło i zintensyfikowało kontakty z całą myślą Zachodu. Rozpoczął się wtedy nowy rozdział kontaktów polsko-francuskich, a mimo to i wówczas myśl francuska przychodziła do nas często w postaci French Theory . Dlaczego pewne francuskie idee dotarły do nas przez Amerykę? Skąd wzięło się to opóźnienie i przesunięcie? Czy wszystko tłumaczy komunizm, stan wojenny, zaściankowość czy „wrodzony” europejski dystans wobec wszelkich intelektualnych mód, fascynacja Ameryką? Dlaczego w ten transfer „francuskiej teorii” zaangażowało się przede wszystkim pokolenie urodzone pomiędzy 1960 a 1980 rokiem? Jakim modyfikacjom uległa myśl Foucaulta, Derridy i innych, odczytywana i interpretowana poprzez amerykańskich komentatorów, a potem w takiej właśnie zmienionej postaci zaszczepiona w Polsce? Czym różniły się niezapośredniczone lektury francuskich filozofów od lektur zainspirowanych przez Amerykanów? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z inwazją French Theory czy po prostu z tradycyjnym dialogiem interkulturowym, naukową wymianą myśli? Jak można uchwycić „istotę” transferu French Theory do Polski? W jaki stopniu zmienił on nasze podejście do badań humanistycznych?

French Theory ma już w Polsce swoją własną historię, stała się faktem, kulturowym i historycznym. Wpłynęła na sposób myślenia o literaturze, filozofii, sztuce i społeczeństwie. Organizowana przez Instytut Filologii Romańskiej i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja: „French Theory w Polsce” poświęcona będzie m.in. recepcji, inspiracji, aplikacji i krytyce teorii francuskiej tak, jak istnieje ona  w Polsce m.in. w postaci przefiltrowanej  przez amerykanskie konteksty akademickie. Zapraszamy także do namysłu nad własnym udziałem w tym pokoleniowym doświadczeniu.