PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Aleksandra Jasińska-Kania (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski) - 16 października 2012 (wtorek) o godz. 13.oo, poprowadzi seminarium pod tytułem: "Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: Wyniki European Values Study 1990 - 1999 - 2008". Spotkanie odbędzie się w Collegium Historicum, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań, s. 123.

Organizator: Katarzyna Florczyk. Zapisy na seminarium >>> email: kasia_19@wp.pl

Seminarium organizowane w ramach programu Mistrz (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Projekt "Historia ratownicza" (Ewa Domanska)


Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim:
Wyniki European Values Study 1990 - 1999 - 2008

Abstrakt:

Literatura:

Uczestnicy seminarium proszeni są o przeczytanie następujących tekstów (wydruki dostępne także w czytelni biblioteki Instytutu Historii, Collegium Historicum, parter).


Aleksandra Jasińska-Kania

Aleksandra Jasińska-Kania – Profesor emerytowana, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesnymi teoriami socjologicznymi, międzynarodowymi badaniami porównawczymi wartości, konfliktami narodowymi i etnicznymi, socjologią emocji. Ważniejsze ostatnie publikacje: Współczesne teorie socjologiczne (wybór i opracowanie z L. Nijakowskim, J. Szackim, M. Ziółkowskim, Scholar 2006), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce (red. z S. Łodzińskim, Scholar 2009), Miłość i nienawiść: zakorzenienie i wykorzenienie w naturze, kulturze i społeczeństwie (w: A. Lompart, red. Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? Wydawnictwa UW 2010), Wartości i zmiany: Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie (red., Scholar 2012). Kierownik polskiego zespołu międzynarodowego projektu „European Values Study”.


©ed | 2012