PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Profesor Jacek Wijaczka (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), 8 listopada 2016 (wtorek) o godz. 15.3o, sala 1.63 ("dziekańska"), wygłosi wykład mistrzowski pod tytułem: "Polska – państwo bez stosów? Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku". Wykład odbędzie się w Instytucie Historii UAM, ul. Umultowska 89d (kampus Morasko), 61-809 Poznań.


Polska – państwo bez stosów?
Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku

Abstrakt:


Literatura:

Uczestnicy proszeni są o przeczytanie tekstu:


Jacek Wijaczka

profesor zwyczajny w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Badacz dziejów Prus Książęcych i Królewskich w XVI–XVIII w., stosunków polsko–niemieckich w czasach wczesnonowożytnych, dziejów gospodarczych Rzeczypospolitej, a także procesów o czary. Opublikował m.in.: Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V (1519-1556), Kielce 1998, Handel zagraniczny Krakowa w połowie XVII wieku, Kraków 2002, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007 i Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę "w Prusiech", Olsztyn 2010.


Organizacja:
Ewa Domańska, email: ewa.domanska@amu.edu.pl
Katarzyna Balbuza, email: balbuza@amu.edu.pl


©ed | 2016