Teoretyczne problemy wiedzy historycznej

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja badaczy przeszłości Otwock, 23-24 września 2010 roku

 

Misja konferencji

W dniach 23-24 wrzesnia (czwartek-piatek) 2010 roku pod patronatem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego odbedzie sie w Otwocku ogólnopolska konferencja poswiecona teoretycznym problemom wiedzy historycznej.

Spotkanie w Otwocku czyli Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich (28 grudnia 195112 stycznia 1952) zajmuje szczególne miejsce nie tylko w dziejach polskiej historiografii po II wojnie swiatowej, lecz takze w pamieci srodowiska. Mozna powiedziec, ze to wlasnie w Otwocku roztrzygala sie przyszlosc polskiej nauki historycznej, w sensie jej ksztaltu organizacyjnego, towarzyszacych jej zalozen teoretyczno-metodologicznych oraz kanonów interpretacyjnych dotyczacych dziejów Polski. Stawiajac na wazny, jak sadzimy, ironiczny wymiar przeszlosci, a takze chcac niejako pro­wokacyjnie poddac w watpliwosc dotychczasowa pamiec miejsca wspomnianego spotkania, pragniemy zorganizowac kolejna konferencje metodologiczna wlasnie w Otwocku. Liczymy, ze genius loci pozwoli nam wspólnie uporac sie z duchami przeszlosci, przedyskutowac stan oraz kondycje wiedzy o przeszlosci tworzonej przez polska humanistyke na poczatku XXI wieku i chocby prowizorycznie wytyczyc drogi na przyszlosc. W naszych zamierzeniach kolejna konferencja otwocka powinna stanowic forum spotkania tych wszystkich historyków i przedstawicieli innych dyscyplin, którym lezy na sercu przyszlosc polskiej refleksji nad przeszloscia i jej miejsce w intelektualnym instrumentarium wspólczesnych pokolen Polaków. Zwracamy sie zatem zarówno do grona teoretyków i historyków historiografii, jak i do przedstawicieli innych dyscyplin humanisty-cznych, którzy zainteresowani sa refleksja teoretyczno-metodologiczna i zechca sie podzielic swoim doswiadczeniami warsztatowymi i metodologicznymi. Wydaje sie, ze wspólczesnosc, niosaca ze soba glebokie przeksztalcenia w naszym dotychczasowym stosunku do przeszlosci, stanowi wystarczajace uzasadnienie dla naszej inicjatywy.

Cele konferencji

 • przedyskutowanie obecnego stanu wiedzy o przeszlosci i metodach jej poznawania w polskiej humanistyce poczatku XXI wieku (zwlaszcza w obliczui postepujacej redukcji roli wiedzy historycznej w nauczaniu na poziomie podstawowym i srednim);
 • cele tworzenia wiedzy historycznej;
 • przedyskutowanie punktów stycznych, które lacza historyków-praktyków i teoretyków historio­grafii, a takze przedstawicieli innych dyscyplin zajmujacych sie refleksja historyczna;
 • wskazanie roli teorii i metodologii w badaniach historycznych oraz roli praktyki badawczej w budo­waniu i rozwoju teorii wiedzy historycznej;
 • problem interdyscyplinarnosci i miedzykulturowosci w tworzeniu wiedzy o przeszlosci;
 • rózne rozumienia naukowosci i zagadnienie naukowych interpretacji tworzonych przez historyków;
 • problematyzacja rozumienia zródla historycznego;
 • ideologiczne aspekty wiedzy historycznej; spoleczne funkcje historiografii a poglady i prefe­rencje badaczy przeszlosci; odpowiedzialnosc historyka.

Konferencja podzielona jest roboczo na cztery sesje

 • Metodologia i/a metodyka badan historycznych;
 • Rózne rozumienia naukowego statusu historii. XIX-wieczne wzorce uprawiania historii i ich obecnosc we wspólczesnej refleksji historycznej;
 • Pisarstwo historyczne wobec wyzwan wspólczesnego swiata (terroryzm, globalizacja, itd.). Cele badan historycznych. Uzytecznosc wiedzy o przeszlosci;
 • Tendencje we wspólczesnych badaniach przeszlosci (studia nad pamiecia, historia postkolonialna, nowa historia materialna, historia oralna, historia wizualna, historia gender i queer, itd.) problemy badawcze, teoria i metodologia.

Organizatorzy:

Prof. UAM dr hab. Ewa Domańska
Instytut Historii UAM
ul. .sw. Marcin 78
61-809 Poznan
email: ewa@amu.edu.pl

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Instytut Historii
Uniwersytet Łódzki
ul. Kaminskiego 27a
90-219 Lódz
email: rafalsto@uni.lodz.pl

dr Tomasz Wiślicz
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
email: twislicz@uw.edu.pl