Teoretyczne problemy wiedzy historycznej

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja badaczy przeszłości Otwock, 23-24 września 2010 roku

Program

Czwartek, 23 wrzesnia

9.oo-9.30
Rafal Stobiecki, Ewa Domanska i Tomasz Wislicz
Wprowadzenie

Sesja I: Kondycja wspólczesnych badan historycznych
(prowadzenie: Jerzy Maternicki)

9.3o-10.15
Krzysztof Pomian
Historia - dzis

10.15-10.45 dyskusja

10.45-11.oo kawa

11.oo-11.3o
Robert Traba
Pozytecznosc uczenia sie z historii. Historia stosowana: miedzy „History sells” a „Public History”

11.3o-12.oo
Andrzej Chwalba, Krzysztof Zamorski
Doswiadczenia we wdrozeniu specjalizacji „antropologia historyczna” w programie studiów historycznych w Instytucie Historii UJ

12.oo-13.oo
dyskusja

13.oo-15.oo obiad

Sesja II: Problemy refleksji historycznej
(prowadzenie: Barbara Szacka)

15:oo-15.3o
Maciej Janowski
Postmodernizm przed modernizmem

15.3o-16.oo
Dobrochna Kalwa
Historia kobiet versus studia gender - o potrzebie interdyscyplinarnego dialogu

16:oo-16.3o
Andrzej Szpocinski
Poprawnosc polityczna jako kryterium oceny narracji historycznych

16.3o-16.45 kawa

16.45-18.3o dyskusja

Piatek, 24 wrzesnia

Sesja III: Historia praktyczna
(prowadzenie: Rafał Stobiecki)

9:oo-9.45
Barbara Szacka
Stosunek do przeszlosci i jej przezywanie w ponowoczesnym swiecie pop kultury

9.45-10.15
Maria Bogucka
Wplyw zwyciestwa kultury masowej i postmodernizmu na uprawianie badan historycznyc

10.15-10.45
Janusz Zarnowski
Historia spoleczna i struktury spoleczne: zdewaluowane terminy czy niezbedne skladniki wspólczesnej nauki historycznej?

10.45-11.oo kawa

11.oo-12.oo dyskusja

Sesja IV: Przeszlosc w muzeach
(prowadzenie: Maria Poprzecka)

12.oo-12.3o
Anna Ziebinska-Witek
Ekspozycje muzealne jako nowa forma obcow ania z przeszloscia

12.3o-13.oo
Jacek Leociak
Miedzy pisarstwem historycznym a dyskursem wystawienniczym. (Kilka refleksji z perspektywy wspólautora Galerii Zaglady w Muzeum Historii Zydów Polskich)

13.oo-13.3o dyskusja

13.3o-15.oo obiad

Sesja V: Historia wsród innych dyscyplin humanistycznych
(prowadzenie: Krzysztof Zamorski)

15.oo-15.3o
Maria Poprzecka
Historia sztuki a wiedza historyczna

15.3o-16.oo
Przemyslaw Urbanczyk
Czy historyk moze wspólpracowac z archeologiem?

16.oo-16.3o
Ryszard Nycz
Lekcja Adorna: sploty, konstelacje, sieci..., czyli o kulturze jako palimpsescie

16.30-16.45 kawa

16.45-17.3o dyskusja

17.3o Podsumowanie konferencji

Organizatorzy:

Prof. UAM dr hab. Ewa Domańska
Instytut Historii UAM
ul. .sw. Marcin 78
61-809 Poznan
email: ewa@amu.edu.pl

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Instytut Historii
Uniwersytet Łódzki
ul. Kaminskiego 27a
90-219 Lódz
email: rafalsto@uni.lodz.pl

dr Tomasz Wiślicz
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
email: twislicz@uw.edu.pl