PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Joanna Żylińska - profesor nowych mediów i komunikacji w Goldsmiths na Uniwersytecie Londyńskim, wygłosi wykład pod tytułem: "Facebook to my? Etyka mediacji w kontekście posthumanistycznym". Wykład odbędzie się we wtorek, 20 listopada 2012, o godz. 17.3o w Collegium Historicum, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań, sala 118.

Organizacja: Ewa Domanska, email: ewa.domanska@amu.edu.pl i
Michal Buchowski, email: mbuch@amu.edu.pl


Facebook to my? Etyka mediacji w kontekście posthumanistycznym

Abstrakt:

Stwierdzenie, że dana technologia czy dane medium posiada własną podmiotowość, podważa tradycyjny paradygmat nauk humanistycznych, w którym człowiek stanowi centrum działania i myślenia. Jednak nawet jeżeli uznamy to stwierdzenie za prawdziwe, nie oznacza to, że automatycznie musimy przypisać technologii całkowitą autonomię, a co za tym idzie, zrezygnować z naszej „człowieczej” odpowiedzialności. Mamy jednak świadomość, że samo znaczenie pojęcia „człowiek” jest obecnie poddawane radykalnemu przedefiniowaniu -- zarówno w obrębie nauk ścisłych, jak i w humanistyce. Dlatego też problem podmiotowości i odpowiedzialności nie może być postrzegany jako coś, co tylko i wyłącznie dotyczy ucieleśnionej ludzkiej jednostki. Tematem wykładu będą więc właśnie etyczne konsekwencje tej niestabilności i otwartości podmiotu, który możemy nazwać „medialnym”. Rozwijając myśl z moich poprzednich prac, The Ethics of Cultural Studies (2005) and Bioethics in the Age of New Media (2009), przedstawię propozycję tzw. „etyki mediacji”, gdzie mediacja oznacza bycie i ciągłe stawanie się w technologiczny m świecie, w ktorym życie jako takie jest poddane przeróżnym procesom biocyfrowych przemian. W ten sposób będę się starała znaleźć odpowiedź na nastepujące pytania: Jakie moralne konstrukcje obowiązują w świecie poddany procesom ciągłej dynamicznej mediacji? Kogo dotyczy problem odpowiedzialności etycznej, jeżeli ponoć wszyscy „stajemy się Facebookiem” (niezależnie od tego, czy korzystamy z tego portalu społecznościowego czy też nie)?


Joanna Żylińska

Joanna Żylińska - profesor nowych mediów i komunikacji w Goldsmiths na Uniwersytecie Londyńskim. Autorka książek na temat sztuki, techniki i etyki, m. in. Life after New Media: Mediation as a Vital Process (z Sarą Kember; MIT Press, 2012) i Bioethics in the Age of New Media (MIT Press, 2009). Także tłumaczka na język angielski Summy Technologiae Stanisława Lema (University of Minnesota Press, 2013). Współredaktorka internetowego projektu Żywe książki o życiu oraz internetowego pisma teorii kultury, Culture Machine. Działalność naukową łączy z fotografią artystyczną i pracą kuratorską. Jako dyrektor artystyczny festiwalu nowych mediów Transitio w Meksyku w 2013 r. aktualnie pracuje nad projektem Biomediacje.

Bibliografia prac Joanny Żylińskiej > http://www.joannazylinska.net/publications

Joanna Żylińska, Bioetyka w epoce nowych mediów, przeł. Patrycja Poniatowska. Warszawa: IBL, 2014 ( Wstęp: 9-19)


©ed | 2012/2014

Joanna Żylińska