PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) - 22 stycznia 2009 (czwartek) o godz. 17.oo poprowadzi seminarium pod tytułem: "Historyk dziejow najnowszych wśród źródeł". Spotkanie odbędzie się w Instytucie Historii UAM, sala 118, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań.

Organizator: Ewa Domanska, IH UAM, email: ewa@amu.edu.pl


Historyk dziejów najnowszych wśród źródeł

Zagadnienia:

Literatura:

Uczestnicy seminarium proszeni są o przeczytanie następujących tekstów (dostępne w ksero Instytutu Historii, parter, przy wejściu do czytelni).


Andrzej Paczkowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1960), doktorat 1966, habilitacja 1975, profesura 1991. Historyk. Obszary badawcze: historia prasy (mediow), historia polityczna Polski po II wojnie swiatowej, w szczególności: partia komunistyczna, aparat bezpieczeństwa, kryzysy polityczne. Ponadto: przeszłość jako element sceny publicznej po 1989. Kilkanaście monografii oraz podobna liczba edycji źródłowych, kilkaset artykułów, referatow etc. Miejsce pracy: Instytut Studiow Politycznych PAN, Collegium Civitas. Członek Kolegium IPN.


©ed | 2009

Andrzej Paczkowski