Interdyscyplinarne seminaria dla studentów i doktorantów
wtorki, godz. 17:00-18:30
Instytut Historii UAM, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań, s. 3.133

Ewa Domańska / kontakt

SYLABUS

4 październik
1. Wprowadzenie: Studia martwego ciała (cele, teorie, metody)  

11 październik
2. Biohumanistyczna perspektywa studiów nad martwym ciałem

18 październik [wykład gościnny] sala 2.4 (I piętro)
3. Józef Żychowski (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Nekropolie, potencjalnym i realnym zagrożeniem dla wód podziemnych

25 październik
4. Morfologia cmentarzy

8 listopada
5. Przestrzenie grobów masowych w perspektywie ekologiczno-nekrologicznej

15 listopada [wykład gościnny]
6. Magdalena Gajewska (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański)
Kremacja i kontrowersje wokół Pól Pamięci jako przestrzeni pamięci zbiorowej

22 listopad [wykład gościnny] sala 2.4 (I piętro)
7. Robert A. Jacobs (Hiroshima Peace Institute, Hiroshima City University)
Radiation and the Decay of the Community Body

29 listopad
8. Niekonwencjonalne zachowanie szczątków: „LifeGem”, „Biopresence”, "Kryształy pamięci"
[gość specjalny: Grzegorz Smykalla, firma "Cremering"]

6 grudzień [wykłady gościnne Polskiego Towarzystwa Historycznego]
9. Ewa Domańska
Prawda forensyczna: sprawa ekshumacji w Jedwabnem

13 grudzień [seminarium gościnne] sala 2.4 (I piętro)
10. Anna Izabella Zalewska (Instytut Archeologii, UMCS)
Archeologia konfliktu.
Ślady śmierci w czasie I Wojny Światowej nad Rawką i Bzurą we współczesności

Anna Zalewska, Archeologie współczesnych konfliktów zbrojnych jako praktykowanie prospołecznej archeologii. Przykład wartości epistemologicznej i aksjologicznej, w: Archeologia współczesności, red. Anna Zalewska. Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2016: 125-140.
Anna Zalewska, Archeologia jako forma kreowania, pielęgnowania i odzyskiwania pamięci,  w:  Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot i Anna Zalewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012: 1178-1189.
Anna Zalewska, Archeologia studiowania teraźniejszej przeszłości, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot i Anna Zalewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012: 1099-1123.
Archeologia współczesności, red. Anna Zalewska. Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2016.

20 grudzień
11. Polityka martwych ciał

3 stycznia
12. Prezentacje tematów prac badawczych przez uczwestnikówk kursu

10 stycznia [seminarium gościnne]
13. Stanisław Rosiek (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański)
Maska pośmiertna - paradoksy istnienia

17 stycznia [wykłady gościnne Polskiego Towarzystwa Historycznego], sala 1.63 ("dziekańska")
14. Krzysztof Szwagrzyk (IPN Wrocław)
Państwo Polskie spełnia swoją powinność.
Poszukiwania ofiar systemu komunistycznego lat 1944-1956.

24 stycznia
15. Podsumowanie kursu

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Thomas Louis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. Krzysztof Kocjan. Łódź:
Wydawnictwo Łódzkie, 1991.

Lyall Watson, Biologia śmierci, przeł. Maria Streszewska. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1992.

 

BIBLIOGRAFIA (wybór)

Antropologia śmierci – myśl francuska, przeł. Stanisław Cichowicz i Jakub M. Godzimirski.  Warszawa: PWN, 1993.

Ariès Philippe, Człowiek i śmierć, przeł. Eligia Bąkowska. Warszawa: PIW, 1992.

Ariès Philippe, Rozważania o historii śmierci, przeł. Katarzyna Marczewska. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2007.

Bass Bill, Jefferson Jon, Trupia farma. Sekrety legendarnego laboratorium sądowego, gdzie zmarli opowiadają swoje historie, przeł. Janusz Ochab. Kraków: Znak, 2012.

Baudrillard Jean, Wymiana symboliczna i śmierć, przeł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!, 2007 (cz. V: „Ekonomia polityczna i śmierć”: 156-244).

Chamayou Grégoire, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, przeł. Jadwiga Bodzińska i Katatrzyna Thiel-Jańczuk. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2012 (roz. I: „Zwłoki skazańców”: 17-45).

Domańska Ewa, Archeontologia martwego ciała. Argentyńscy "desaparecidos", w: tejże, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006: 161-194.

Domańska Ewa, Diatanaty. Prochy, diamenty i metafizyka obecności. Czas Kultury, nr 3-4, 2005: 51-61

Domańska Ewa, Transhumanacja jako transhumancja, czyli przepędzanie prochów Witkacego. Didaskalia, nr 96, kwiecień 2010: 44-51.

Gajewska Magdalena, Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe. Kraków: Nomos, 2009.

Grębecki Andrzej, O życiu i śmierci w przyrodzie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963.

Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja, red. Jerzy Gąsowski. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010.

Gryglewski Ryszard Witold, Mumifikacja ciała ludzkiego w świetle historii obyczajów i nauk medycznych. Kraków: Ryszard Witold Gryglewski, 2005.

Heinrich Bernd, Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci, przeł. Michał Szczubiałka. Wolowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Jońca Maciej, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym. Lublin: KUL, 2013.

Kawecki Jerzy, Paweł Konczewski, Krzysztof Szwagrzyk, Maciej Trzciński, Archeologia sądowa w teorii i praktyce, pod red. Macieja Trzcińskiego. Warszawa: LEX, 2013.

Kola Andrzej, Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie. Toruń: UMK, 2005.

Kolbuszewski Jacek, Cmentarze. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.

Kramer Kenneth Paul, Śmierć w różnych religiach świata, przeł. Chojnacki M. Kraków: WAM, 2007.

Kryminalistyka, red. Jan Widacki, wyd. 2. Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2002.

Kubiak Anna E., Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności. Kraków: Universitas, 2014.

Kubiak Anna E., Pogrzeby to nasze życie. Warszawa: IFiS PAN, 2015.

Mikołejko Zbigniew, We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2012.

Morciniec Piotr, Bioetyka personalistyczna wobec ludzkich zwłok. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2009.

Nancy Jean-Luc, Corpus, przeł. Małgorzata Kowalska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.

Nola Alfonso M. di, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, red. Monika Woźniak, przeł. Jolanta Kornecka, i in. Kraków: Universitas, 2006.

Ragiel Adam, Rigamonti Magdalena, Bez strachu. Jak umiera człowiek. Warszawa: PWN, 2015.

Roach Mary, Sztywniak - osobliwe życie nieboszczyków, przeł. Maciej Sekerdej. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.

Rosiek Stanisław, Zwłoki Mickiewicza: próba nekrografii poety. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1997.

Rydzewska Agnieszka, Zabytkowe cmentarze ewangelickie północnej Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013.

Tanaś Sławoj, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Łódż: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

Thomas Louis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. Krzysztof Kocjan. Łódź:
Wydawnictwo Łódzkie, 1991.

Vovelle Michelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu: od roku 1300 po współczesność, przeł. Tomasz Swoboda oraz Maryna Ochab, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Diana Senczyszyn. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.

Watson Lyall, Biologia śmierci, przeł. Maria Streszewska. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1992.

Wieczorkiewicz, Anna, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2000.

Wymiary śmierci, wybór Stanisław Rosiek. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.

Zalewska Anna I., Archeologie współczesnych konfliktów jako praktykowanie prospołecznej archeologii. Przykład wartości epistemologicznej i aksjologicznej archeologii Wielkiej Wojny, w: Archeologia współczesności, red. Anna Zalewska. Warszawa, 2016: 121-136.

Zalewska Anna, Prospołeczna, partycypacyjna i „wspólnotowa” archeologia bliskiej przeszłości jako sposób na nadawanie sensutrwaniu (ludzi i rzeczy) oraz jako antidotum na niedostatki wiedzy i trywializację przeszłości. “Studia Humanistyczne”, tom 13/2, 2014: 19-39.

Zawiła Małgorzata, Religia i śmierć. Kraków: Nomos, 2008.

Żychowski Józef, Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze. Kraków: Wyd. Naukowe AP, 2008.

 

Dla zainteresowanych

IPNTV konferencje: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim. Białystok, 25-26 czerwca 2015. Archeologia terroru – ekshumacje cz.1.

Kultura Pogrzebu. Polski miesięcznik branzy pogrzebowej
Polska Izba Pogrzebowa
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
Polskie cmentarze
NecroExpo

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji DEC-2013/IIIB/HS3/02075