Interdyscyplinarne seminaria dla studentów i doktorantów
wtorki, godz. 17:00-18:30
Instytut Historii UAM, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań, s. 3.133

Ewa Domańska / kontakt

KOMUNIKATY

Uwaga zapisy na zajęcia w USOS: studenci mogą zapisywać się pod zajęcia, do których mają dostęp (kod: 05-PZ-01hisf1 oraz 05-PZ-01hisf2). Jeżeli chodzi o studentów z innych wydziałów, prześlę listę osób do koordynatora systemu i zostaną dopisani do list.

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji DEC-2013/IIIB/HS3/02075