LITERATURA DODATKOWA

Agamben Giorgio, Czas, który zostaje. Komentarz do "Listu do Rzymian". Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2009.
---, Piłat i Jezus, przeł. Monika Surma-Gawłowska, Andrzej Zawadzki. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2017;

Badiou Alain, Święty Paweł: ustanowienie uniwersalizmu, przeł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki. Kraków: "Korporacja Ha!art", cop. 2007;

Bielik-Robson Agata, Czy duchowość ponowoczesna jest możliwa? w: tejże, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Universitas, 2000: 265-294.
---, "Na pustyni". Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków: Universitas, 2008.
---, Ożywcze niepojednanie: nowoczesność jako doświadczenie religijne, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. Ryszard Nycz i Anna Zeidler-Janieszewska.  Kraków: Universitas, 2006: 91–118.

Bogalecki Piotr, Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej.Kraków: Universitas, 2016.

Bogalecki Piotr, Trwoga bez Boga? O możliwościach postsekularnej analizy tekstów kultury (casus Larsa von Triera). Kultura Współczesna, nr 4, 2012: 142-155

Borowik Irena, "O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne argumenty – 2008 r."

Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. Agata Bielik-Robson, Maciej A. Sosnowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Dorosz Krzysztof, Bóg i terror historii. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Semper, 2010.

Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. Piotr Bogalecki, Agata Mitek-Dziemba. Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2012.

Eagleton Terry, Kultura a śmierć Boga, przeł. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2014.

Girard Rene, Sacrum i przemoc, przel. Maria Plecinska, Jacek Plecinski. Poznan: Brama, 1993.
---, Widzialem szatana spadajacego z nieba jak blyskawica, przel. Ewa Burska. Warszawa: PAX, 2002. [Rafał Zawisza, Bez konca z Girardem, i tak az do konca swiata..., Znak, nr 738, listopad 2016.]

Intronizacja: Ludowy postsekularyzm. Pressje. Teka 36, 2013.

Iwanicki Juliusz, Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność, Poznań 2014.

Kepel Gilles, Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, przeł. Agnieszka Adamczak. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2010.

Kobyliński Andrzej, Pytanie o epokę postsekularną. Studia Plockie, vol. 31. 2003: 111-116.

Kutyło Łukasz, Teorie socjologiczne a religia. Między sekularyzacją a desekularyzacją. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

Latour Bruno, Działanie przynosi coś nieoczekiwanego. Fakty, fetysze, faktysze, w: tenże, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, red. Krzysztof Abriszewski. Toruń 2013, 329-358.

McClure John, Półwiary. Literatura postsekularna w czasach Pynchona i Morrison, przeł. Tomasz Umerle. Kraków: WUJ, 2016.

Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, red. Agnieszka Bielak. Lublin: KUL, 2015.

Post-Secular Culture? ed. Michał Matlak, Dorota Wolska. Prace Kulturoznawcze XXI, 2017.

Postsekularyzm i literatura. Wielogłos, nr 2, 2015.

Pulido Manuel Lazaro, Filozofia kultury - przekraczajac postsekularyzm, przel. Piotr Roszak. Studia Gdanskie, vol. XXXIV, 2014: 223-233.

Schmitt Carl, Epoka neutralizacji i apolityzacji, przeł. Wojciech Kunicki, w: Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, red. Wojciech Kunicki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999.

Schmitt Carl, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. Marek A. Cichocki. Warszawa: Znak, 2012.

Sekularyzacja, desekularyzacja, postsekularyzm, red. Michał Warchała. Studia Sociologica VI, vol. 1, 2014.

Teologie emancypacyjne. Praktyka teoretyczna, nr 2, 2013.