PROGRAM
PIĄTEK, 6 MARCA

10:00-10:30 wprowadzenie

 

10:30-11:30 sesja I:
Współczesne problemy myślenia historycznego (moderuje Tomasz Wiśniewski)

 • Alicja Bemben, Instytut Literaturoznawstwa UŚ
  Struktura myślenia historycznego a jego użyteczność społeczna
 • Jakub Muchowski, Instytut Historii UJ
  Autonomia i estetyka pisarstwa historycznego

11:30-11:45 kawa

11:45-13:15 - sesja II:
Dziedzictwo (moderuje Piotr Kowalewski)

 • Monika Stobiecka, Wydział „Artes Liberales” UW
  Heritagizacja: czyli kiedy wszystko staje się dziedzictwem
 • Karolina Wróbel-Bardzik, Zakład Historii Kultury, Instytut Kultury Polskiej UW
  Środowisko przyrodnicze jako pojęcie współczesnej wiedzy o przeszłości
 • Maciej Talaga, Wydział „Artes Liberales” UW
  Co porusza historię? Ruch jako medium poznania przeszłości

13:15 -14:15 lunch

14:15-15:45 sesja III

Pamięć i tożsamość (moderuje Tomasz Wiśniewski)

 • Ada Arendt, Instytut Kultury Polskiej UW
  Archeologia zatroskania. Dzienniki Roberta Schumanna 1827-1856
 • Małgorzata Gumper, Wydział Historii UAM
  Prawdy pamięci – propozycje do badań nad genezą i rangą wspomnień
 • Artur Kula, Instytut Badań Literackich PAN
  Pojęcie zdrady a tworzenie nowoczesnej tożsamości narodowej

15:45-16:00 kawa

16:00-17:00 sesja IV

Historia cyfrowa i media społecznościowe (moderuje Anna Brzezińska)

 • Marcin Wilkowski, IBL PAN
  Strona internetowa – problemy krytyki źródła
 • Adrian Trzoss, Dawid Gralik, Wydział Historii UAM
  Kategoria świadomości historycznej w mediach społecznościowych

17:30-19:00 wykład plenarny I (wprowadzenie Ulrich Timme Kragh i Ewa Domańska)

Marek Tamm, School of Humanities, Tallin University
For a New Notion of History, or What Kind of Past Do We Need at the Time of the Anthropocene

19:30 kolacja

SOBOTA, 7 MARCA

 

9:00-10:30 sesja V

Holokaust i myślenie historyczne (moderuje Anna Brzezińska)

 • Katarzyna Grzybowska, Wydział Polonistyki UJ
  Nie-miejsca pamięci jako kategorie myślenia historycznego. Przykład miejsc walk i męczeństwa opisanych podczas Alertu ZHP z 1965 roku
 • Paweł Michna, Wydział Polonistyki UJ
  Prospektywna polityka pamięci i jej preposteryjne odczytanie. Badacz wobec wizualnej propagandy „z Zagłady”
 • Maciej Sawicki, Wydział Historii UAM
  Apokaliptyczny kontekst przeszłości. Przykład myślenia historycznego Saula Friedländera

10:30-10:45 – kawa

10:45-12:15 sesja VI
Pozaeuropejskie konteksty myślenia historycznego (moderuje Piotr Kowalewski)

 • Karina Gaibulina, Cultural Studies Department University of St. Gallen, Inst. Kultury Polskiej UW
  „Sybir” jako kluczowe pojęcie myślenia historycznego w XIX wieku. Przypadek Bronisława Zaleskiego
 • Karol Kasprowicz, Instytut Historii UMCS
  W poszukiwaniu gramatyki historii. Wzory kultury europejskiej a projekt luzofonii
 • Dawid Rogacz, Wydział Filozoficzny UAM
  Kluczowe pojęcia klasycznej chińskiej filozofii historii

12:15-12:30 podsumowanie konferencji

12:30-13:30 - lunch

13:30-15:00 wykład plenarny II (wprowadzenie Monika Stobiecka)

Maria Poprzęcka, Wydział „Artes Liberales” UW
Historia sztuki i historia w sztuce