Seminarium Magisterskie

rok akademicki 2023/2024
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM 

 

Zapraszam zwłaszcza studentów zainteresowanych wielodyscyplinowaym podejściem do badań historycznych i szeroko rozumianą teorią nauk humanistycznych i spolecznych. Tematy prac będą ustalane indywidualnie według zainteresowań studenta. Przykładowe obszary badawcze:

•  współczesna teoria i historia historiografii
•  historia i literatura
•  historia i sztuka
•  historia i antropologia
•  historia i pamięć
•  historia postkolonialna
•  historia kultury materialnej
•  historia środowiskowa i humanistyka ekologiczna
•  historia wielogatunkowa (historia zwierząt i zwierzęta w historii)
•  historia lokalna / ratownicza; mikrohistoria
•  biohistoria, ekohistoria, geohistoria i neurohistoria (dla osób po klasach o profilu biologiczno-chemicznym lub z licencjatem / magisterium z nauk ścisłych)
•  etyczne zagadnienia wiedzy historycznej
•  studia nad ludobójstwem i masowymi mordami

Seminaria skierowane są do studentów twórczych, ambitnych i ceniących niezależne myślenie, niebanalnych i wnoszących nowe treści.

UWAGA: istnieje możliwość napisania w ramach seminarium pracy licencjackiej.

Zainteresowanych proszę o kontakt emailowy: ewa.domanska@amu.edu.pl

 


Przykładowe tematy obronionych prac magistrskich w latach 2012-2020:

 

2012

 

Alicja Magdalena Sienkiewicz, „Georges Duby: krytyczne studium antropologii historycznej”.

 

Jagoda Michalak, „Biopolityka ludobójstwa. Rwanda 1994”

 

Tomasz Krobicki, „Rekonstruowanie pamięci. Niemiecki cmentarz ewangelicki w Dalęcinie” [Nagroda w kategorii najlepsze prace magisterskie w konkursie ogłoszonym w 2015 roku przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce dla uczczenia przypadającej w 2017 roku 500. rocznicy Reformacji, na najlepsze monografie naukowe na temat Reformacji protestanckiej i jej spuścizny - 2017].

 

Michał Kępski, „Wizje przeszłości we współczesnych pomnikach (Pomnik droga Oskara Hansena, Brama II Grzegorza Klamana, 28.03.1983 Wilhelma Sasnala). [Obecnie studia doktoranckie, Wydział Historyczny UAM]

 

Joanna Matyjek „Cmentarz ‘Strzelba’w Skierniewicach jako miejsce nie-pamięci”.

 

2013

 

Tomasz Bazylewicz„Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym”. Obecnie: studia doktoranckie Wydział Historyczny, UAM.

 

Jan Mausch, „Polityka historyczna środowisk PiS i PO w dokumentach sejmowych i programach politycznych po 2001 roku”.

 

Łukasz Krasicki, „Doświadczenia graniczne we wspomnieniach polskich więźniów GULagu”.

 

2014

 

Aleksandra Krela, „Figura nielegalnego imigranta na początku XXI wieku w świetle wybranych reportaży i filmów dokumentalnych”.

 

Piotr Kozióg, „Historia środowiskowa w poszukiwaniu sił sprawczych przyrody (Alfred W. Crosby, Felipe Fernández-Armesto)”.

 

Urszula Kruszewska, „Ludobójstwo w Srebrenicy. (Problem pamięci afektywnej)”.

 

2015

 

Hanna Fudzińska, „Kaszubska Golgota”. Pamięć o zbrodni w Piaśnicy (1939-1940).

 

dr Tomasz Wiśniewski, „Z genealogii nowoczesności. Problem epoki w dyskursie historycznym Carla Schmitta”. Obecnie: Wydział Historyczny, UAM.

 

Paweł Grążka, „Zmiany w postrzeganiu marzeń sennych w Polsce w czasach nowożytnych (Kallimach, Poklatecki, Kołłątaj)”.

 

Patrycja Skorupska, "Wystawa pamiątek regionalnych w Słońsku. Studium z lokalnej historii kultury materialnej".

 

2016

 

Magdalena Turowska, „Głosy uciekinierów z Chile. Sposoby wyrażania postawy opozycyjnej przez emigrantów politycznych po przejęciu władzy przez Pinocheta”.

 

Emilia Rydel, "Diaspora żydowska w Szanghaju w perspektywie postkolonialnej. (Przypadek Anki Votickiej)". Nagroda II stopnia w XXII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego oraz wyróżnienie w VIII edycja konkursu im. Majera Bałabana (Żydowski Instytut Historyczny) w kategorii najlepsze prace magisterskie (2018)

 

2017

 

Piotr Pardyka, "Pop-Chinoiserie. Recepcja chińskiej infrastruktury kulinarnej w Pertugalii i w Polsce w końcu XX wieku"

 

2018

 

Anna Styczyńska, "Kiedy bohaterowie milczą. Losy polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 1944–2017 (na podstawie wybranych przypadków)" [II Nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Mieczysława F. Rakowskiego przyznawana przez "Politykę", 2018; wyróżnienie w IX edycji konkurs im. Majera Bałabana a najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu, 2020]

 

Karolina Rosiejka, "Nekroestetyczny wymiar sztuki Marlene Dumas, Andresa Serrano i Thomasa Hirschhorna".

 

2020

 

Klaudia Norberciak, "Stosunki polsko-żydowskie w Tykocinie w okresie międzywojennym. Perspektywa historii potencjalnej".