PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Profesor Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Adademii Nauk), 18 stycznia (środa) o godz. 17.oo, sala 2.4 (I piętro), wygłosi wykład gościnny pod tytułem: "Rewolucja w Polsce. Czym cechują się procesy rewolucyjne?". Wykład odbędzie się w Instytucie Historii UAM, ul. Umultowska 89d (kampus Morasko), 61-809 Poznań.


Rewolucja w Polsce
Czym cechują się procesy rewolucyjne?

Abstrakt:


Andrzej Leder

doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor rozpraw filozoficznych: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce 'Sein und Zeit', prac na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej (2014), rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym (2016), a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths (2013). Wykłada w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas.


Organizacja:
Tomasz Wiśniewski, email: twisniewski91@gmail.com
Ewa Domańska, email: ewa.domanska@amu.edu.pl


©ed | 2017